212 ตลาด   

ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์

นครปฐม วันที่เปิด 23 กันยายน 2561

ตลาดผ้าไหมแพรวาบ้านโพน

กาฬสินธุ์ วันที่เปิด 3 กันยายน 2561

ตลาดอิงน้ำสามโคก

ปทุมธานี วันที่เปิด 25 สิงหาคม 2561

กาดสามวัด

น่าน วันที่เปิด 17 สิงหาคม 2561

ตลาดวัดปากคลองมะขามเฒ่า

ชัยนาท วันที่เปิด 14 สิงหาคม 2561

ตลาดน้ำท่าคา

สมุทรสงคราม วันที่เปิด 4 สิงหาคม 2561

ถนนคนเดินขอนแก่น

ขอนแก่น วันที่เปิด 1 สิงหาคม 2561

ตลาดผ้าบ้านนาข่า

อุดรธานี วันที่เปิด 20 กรกฎาคม 2561

หลาดชุมทางทุ่งสง

นครศรีธรรมราช วันที่เปิด 14 มกราคม 2561

กาดใบตอง

เชียงราย วันที่เปิด 23 มิถุนายน 2561

ตลาดกรุงศรี

พระนครศรีอยุธยา วันที่เปิด 1 เมษายน 2560

ถนนคนเดินเสมา 1000 ปี อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ วันที่เปิด 10 มิถุนายน 2561

ตลาดบึงโขงหลง

บึงกาฬ วันที่เปิด 31 พฤษภาคม 2561

ตลาดท่าเรือท่องเทียวชุมชนบ้านเดื่อ

หนองคาย วันที่เปิด 23 พฤษภาคม 2561

ถนนฅนเดินบางขี้นาค

พิจิตร วันที่เปิด 19 พฤษภาคม 2561

ตลาดของที่ระลึกพนมรุ้ง

บุรีรัมย์ วันที่เปิด 4 พฤษภาคม 2561

ตลาดริมน้ำตะกั่วป่าร่วมใจ

พังงา วันที่เปิด 4 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ระลึกก่องข้าวน้อย

ยโสธร วันที่เปิด 27 เมษายน 2561

ตลาดริมน้ำเกาะเพชร

เพชรบูรณ์ วันที่เปิด 13 กุมภาพันธ์ 2561

ตลาดเจ้าค่ะ

นครสวรรค์ วันที่เปิด 17 ธันวาคม 2560

ตลาดหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย-กาดม่วนใจ๋

ลำพูน วันที่เปิด 18 เมษายน 2561

ตลาดห้วยหินชะแนนใหญ่

สกลนคร วันที่เปิด 7 เมษายน 2561

ตลาดท่าน้ำไท-ยวน น้ำอ่าง

อุตรดิตถ์ วันที่เปิด 7 เมษายน 2561

ถนนคนเดินชุมชนปากคลอง

ระยอง วันที่เปิด 6 เมษายน 2561

ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง

ลำพูน วันที่เปิด 6 เมษายน 2526

ตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่

ชัยภูมิ วันที่เปิด 5 เมษายน 2561

ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่

นครศรีธรรมราช วันที่เปิด 31 มีนาคม 2561

ถนนคนเดินริมโขงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2

มุกดาหาร วันที่เปิด 2 มีนาคม 2555

ถนนคนเดินสาเกตนคร

ร้อยเอ็ด วันที่เปิด 2 เมษายน 2561

กาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี

ลำปาง วันที่เปิด 1 มีนาคม 2554

ถนนคนเดินฮิมกว๊านพะเยา

พะเยา วันที่เปิด 23 มีนาคม 2561

ถนนคนเดินบางแสน

ชลบุรี วันที่เปิด 1 มิถุนายน 2552

หลาดกล้วยพ่อตา

ชุมพร วันที่เปิด 23 มีนาคม 2561

ตลาดวิถีชุมชน ต.โคกตูม

ลพบุรี วันที่เปิด 17 มีนาคม 2546

ถนนคนเดินสังขละบุรี

กาญจนบุรี วันที่เปิด 17 มีนาคม 2559

ชุมชนจำหน่ายผ้าหม้อห้อม

แพร่ วันที่เปิด 9 มีนาคม 2561

กาดวิถีชุมชนคูบัว

ราชบุรี วันที่เปิด 25 สิงหาคม 2560

ตลาดผ้าไหมท่าสว่าง

สุรินทร์ วันที่เปิด 1 มกราคม 2553

ตลาดต้องชม แลผาหน้าถ้ำ

ยะลา วันที่เปิด 8 มีนาคม 2561

ถนนคนเดิน ร.ศ.130

สิงห์บุรี วันที่เปิด 4 สิงหาคม 2560

ถนนคนเดิน นาสารลานคนเดิน

สุราษฎร์ธานี วันที่เปิด 18 ตุลาคม 2558

ร้านค้าชุมชนวัดพระธาตุแช่แห้ง

น่าน วันที่เปิด 1 มกราคม 2557

ตลาดเมืองใหม่

อุดรธานี วันที่เปิด 22 พฤษภาคม 2560

หลาดต้นน้ำลำขนุน

พัทลุง วันที่เปิด 18 กุมภาพันธ์ 2561

ตลาดกรีนมุ้งมิ้ง แบบไทย

พัทลุง วันที่เปิด 19 กุมภาพันธ์ 2561

กาดสวนสาฯ มาม่วนใจ๋

น่าน วันที่เปิด 24 ตุลาคม 2557

กาดแม่โจ้ 2477

เชียงใหม่ วันที่เปิด 10 มีนาคม 2560

ตลาดอินโดจีนการ์เด้น

พิษณุโลก วันที่เปิด 7 กุมภาพันธ์ 2561

ตลาดสะพานยูง

ระนอง วันที่เปิด 7 กุมภาพันธ์ 2561

ตลาด 120 ปี วิถีชาววัง

พิษณุโลก วันที่เปิด 18 ธันวาคม 2558

ตลาดโบราณบางพลี

สมุทรปราการ วันที่เปิด 3 กุมภาพันธ์ 2400

หลาดริมคลองหัวไทร

นครศรีธรรมราช วันที่เปิด 30 มกราคม 2561

กาดวัฒนธรรมข่วงเมืองสา

น่าน วันที่เปิด 27 มกราคม 2561

ตลาดวิมานพญาแถน

ยโสธร วันที่เปิด 26 มกราคม 2561

ตลาดหัวไฮ่ ปลายนา

อุบลราชธานี วันที่เปิด 21 มกราคม 2561

ตลาดโต้รุ่ง (ถนนอาหารปลอดภัย)

ศรีสะเกษ วันที่เปิด 11 มกราคม 2561

ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า

พังงา วันที่เปิด 17 ธันวาคม 2560

ตลาดน้ำวัดใหม่กรงทอง

ปราจีนบุรี วันที่เปิด 21 ธันวาคม 2560

ตลาดพลู

กรุงเทพมหานคร วันที่เปิด 16 ตุลาคม 2560

ตลาดน้ำคลองบางหลวง

กรุงเทพมหานคร วันที่เปิด 1 ตุลาคม 2560

ตลาดร่มหุบ

สมุทรสงคราม วันที่เปิด 1 มีนาคม 2527

ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

กรุงเทพมหานคร วันที่เปิด 24 พฤศจิกายน 2547

ตลาดนางเลิ้ง

กรุงเทพมหานคร วันที่เปิด 29 มีนาคม 2443

ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร วันที่เปิด 12 มกราคม 2556

ตลาดบางหลวง ร.ศ.122

นครปฐม วันที่เปิด 30 กันยายน 2560

กาดม่วนใจ๋สันลมจอย

เชียงใหม่ วันที่เปิด 18 กันยายน 2560

ตลาดอาหารทะเลแหลมนก

ปัตตานี วันที่เปิด 18 กันยายน 2560

ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว

จันทบุรี วันที่เปิด 9 กันยายน 2560

ตลาดสีเขียวขอนแก่น

ขอนแก่น วันที่เปิด 7 พฤศจิกายน 2557

ตลาดย่านเก่าวังกรด

พิจิตร วันที่เปิด 2 กันยายน 2560

ตลาดน้ำคลองโคกขาม

สมุทรสาคร วันที่เปิด 3 กันยายน 2560

หลาดใหญ่

ภูเก็ต วันที่เปิด 29 กันยายน 2556

ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง

เลย วันที่เปิด 24 สิงหาคม 2560

ตลาดพันปี จัมปาศรีนคร

มหาสารคาม วันที่เปิด 21 สิงหาคม 2560

หลาดสยาม

สงขลา วันที่เปิด 15 มกราคม 2560

ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์

พังงา วันที่เปิด 19 สิงหาคม 2560

ถนนคนเดินริมโขง เทศบาลเมืองนครพนม

นครพนม วันที่เปิด 5 สิงหาคม 2554

กาดสามวัย

แพร่ วันที่เปิด 12 มีนาคม 2552

ตลาดเก่าโคยกี๊

ราชบุรี วันที่เปิด 18 สิงหาคม 2560

ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมสู้ศึก คึกคัก

ประจวบคีรีขันธ์ วันที่เปิด 3 มิถุนายน 2560

กาดกองเก่า

เชียงราย วันที่เปิด 11 สิงหาคม 2560

ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15

นครนายก วันที่เปิด 11 สิงหาคม 2560

ตลาดเทศบาลตำบลโนนบุรี

กาฬสินธุ์ วันที่เปิด 10 สิงหาคม 2560

ถนนคนเดินปากแพรก

กาญจนบุรี วันที่เปิด 5 สิงหาคม 2560

ถนนคนเดินศรีนคร-คลองมะพลับ

สุโขทัย วันที่เปิด 5 สิงหาคม 2560

กาดฮิมน้ำอุโมงค์

ลำพูน วันที่เปิด 7 สิงหาคม 2560

ตลาดบ้านบัว

พะเยา วันที่เปิด 4 สิงหาคม 2560

ตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา)

ชลบุรี วันที่เปิด 1 พฤศจิกายน 2551

ถนนคนเดินกระบี่

กระบี่ วันที่เปิด 20 มีนาคม 2552

ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง

นครปฐม วันที่เปิด 31 กรกฎาคม 2560

ตลาดน้ำวัดพระธรรมามูล

ชัยนาท วันที่เปิด 2 มีนาคม 2560

ตลาดถนนคนเดินเมืองสุโขทัยธานี

สุโขทัย วันที่เปิด 16 มีนาคม 2556

ตลาดริมน้ำวัดนังคัลจันตรี

ปทุมธานี วันที่เปิด 19 กรกฎาคม 2560

ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี

นราธิวาส วันที่เปิด 19 กรกฎาคม 2560

ตลาด 100 เสา

ระยอง วันที่เปิด 17 กรกฎาคม 2560

ตลาด 100 ปี เมืองย่า

นครราชสีมา วันที่เปิด 17 มีนาคม 2554

ตลาดพญาเต่างอย

สกลนคร วันที่เปิด 3 มีนาคม 2555

ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน

สิงห์บุรี วันที่เปิด 1 กรกฎาคม 2559

ตลาดนัดสีเขียว

สุรินทร์ วันที่เปิด 1 กุมภาพันธ์ 2546

ตลาดท่าแพ ท่าสาป

ยะลา วันที่เปิด 7 กรกฎาคม 2560

ตลาดสมุนไพรภูทอง@บึงกาฬ

บึงกาฬ วันที่เปิด 7 กรกฎาคม 2560

ตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านเปงจาน

หนองคาย วันที่เปิด 6 มีนาคม 2556

ถนนคนเดินศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ วันที่เปิด 2 เมษายน 2560

ตลาดป่าไผ่สร้างสุข

พัทลุง วันที่เปิด 28 มกราคม 2560

ตลาดกาดไต แม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน วันที่เปิด 4 กรกฎาคม 2560

ตลาดน้ำบางน้อย

สมุทรสงคราม วันที่เปิด 25 มิถุนายน 2560

ตลาดบึงเกลือทะเลอีสาน

ร้อยเอ็ด วันที่เปิด 25 มิถุนายน 2560

ตลาดนัดสุขภาพดีวิถีพอเพียง

นครสวรรค์ วันที่เปิด 24 มิถุนายน 2560

ถนนคนเมือง มิ่งเมืองดีเบส

น่าน วันที่เปิด 2 ธันวาคม 2559

ตลาดถนนคนเดินสายวัฒนธรรมลำปาง

ลำปาง วันที่เปิด 1 มกราคม 2553

ถนนคนเดิน ฅนกำแพง

กำแพงเพชร วันที่เปิด 28 กุมภาพันธ์ 2558

ตลาดถนนคนเดินถมหมืด ถมมอ

บุรีรัมย์ วันที่เปิด 3 ตุลาคม 2557

ตลาดหม่ำช่องสามหมอ

ชัยภูมิ วันที่เปิด 9 มิถุนายน 2560

ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์

นนทบุรี วันที่เปิด 5 มกราคม 2552

ตลาดวิถีชุมชน ฅนพิษณุโลก

พิษณุโลก วันที่เปิด 18 ธันวาคม 2559

ตลาดเก่าวิถีถิ่นภูไทห้องแซง พ.ศ.2513

ยโสธร วันที่เปิด 1 มกราคม 2560

ตลาดบ้านบางเบ้า

ตราด วันที่เปิด 1 พฤษภาคม 2545

ตลาดเก่าคลองสวน 100 ปี (ฉะเชิงเทรา)

ฉะเชิงเทรา วันที่เปิด 15 พฤษภาคม 2560

ตลาดคลองสวน 100 ปี (สมุทรปราการ)

สมุทรปราการ วันที่เปิด 15 พฤษภาคม 2560

ตลาดเจริญสุข

จันทบุรี วันที่เปิด 14 สิงหาคม 2559

ตลาดเก่าพิบูลมังสาหาร (แก่งสะพือ)

อุบลราชธานี วันที่เปิด 12 พฤษภาคม 2560

ตลาดถนนคนเดินกันตัง

ตรัง วันที่เปิด 15 ธันวาคม 2552

ตลาดบ้านเชียง

อุดรธานี วันที่เปิด 8 พฤษภาคม 2560

ตลาดประมงท่าเรือพลี

ชลบุรี วันที่เปิด 6 พฤษภาคม 2560

กาดต้าตง

ตาก วันที่เปิด 17 ธันวาคม 2559

ตลาด 99 ปี หาดเจ้าสำราญ

เพชรบุรี วันที่เปิด 5 พฤษภาคม 2560

ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง

อุตรดิตถ์ วันที่เปิด 8 พฤษภาคม 2560

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

อ่างทอง วันที่เปิด 5 พฤษภาคม 2560

ตลาดย้อนยุค @ ปากพนัง

นครศรีธรรมราช วันที่เปิด 1 พฤษภาคม 2560

ตลาดถนนคน เพ็ด-ซะ-บูน

เพชรบูรณ์ วันที่เปิด 28 เมษายน 2560

ตลาดวัดไผ่โรงวัว

สุพรรณบุรี วันที่เปิด 1 พฤษภาคม 2560

ตลาดหลวงปู่ทวด

พระนครศรีอยุธยา วันที่เปิด 10 มกราคม 2556

หลาดใต้เคี่ยม

ชุมพร วันที่เปิด 25 ธันวาคม 2559

กาดทุ่งเกวียน

ลำปาง วันที่เปิด 28 กุมภาพันธ์ 2545

ตลาดหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง

ลำพูน วันที่เปิด 1 เมษายน 2549

หลาดท่าทองเมืองเก่า

สุราษฎร์ธานี วันที่เปิด 26 มีนาคม 2560

ตลาดอมยิ้ม

ราชบุรี วันที่เปิด 26 ธันวาคม 2558

ตลาดน้ำคลองแห

สงขลา วันที่เปิด 22 สิงหาคม 2551

ตลาดเกษตร ม.อ.

สงขลา วันที่เปิด 13 มีนาคม 2560

ตลาดอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

มุกดาหาร วันที่เปิด 13 มีนาคม 2560

ตลาดน้ำบึงพระยาสุเรนทร์

กรุงเทพมหานคร วันที่เปิด 8 สิงหาคม 2557

ตลาดไทย ตลาดธรรม

กาญจนบุรี วันที่เปิด 27 กรกฎาคม 2559

ตลาดนัดบางเนียง

พังงา วันที่เปิด 9 เมษายน 2548

ตลาดสะพานไม้แกดำ

มหาสารคาม วันที่เปิด 7 กันยายน 2559

ตลาดกลางการเกษตรและห้องเย็น

ปัตตานี วันที่เปิด 17 มกราคม 2552

ตลาดน้ำไทรน้อย

นนทบุรี วันที่เปิด 14 กรกฎาคม 2545

ตลาดวงเวียนนเรศวร

ปราจีนบุรี วันที่เปิด 27 สิงหาคม 2557

ตลาดถนนคนเดินผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ วันที่เปิด 2 ตุลาคม 2556

ตลาดน้ำลาวเวียง

สระบุรี วันที่เปิด 11 เมษายน 2558

ศูนย์วัฒนธรรมพระธาตุเรณูนคร

นครพนม วันที่เปิด 16 กรกฎาคม 2559

กาดม้งโป่งนก

เชียงราย วันที่เปิด 9 เมษายน 2559

ตลาดวัฒนธรรมพรเพชร

มุกดาหาร วันที่เปิด 19 สิงหาคม 2559

ตลาดเทศบาลตำบลกมลาไสย

กาฬสินธุ์ วันที่เปิด 3 มกราคม 2547

ตลาดถนนข้าวเม่าริมโขง ณ บึงกาฬ

บึงกาฬ วันที่เปิด 23 มีนาคม 2554

ตลาดปลาชัยบาดาล

ลพบุรี วันที่เปิด 4 กุมภาพันธ์ 2554

ตลาดถนนวันวานเมืองลับแล

อุตรดิตถ์ วันที่เปิด 27 มิถุนายน 2558

ตลาดสวนปาล์มธารโต

ยะลา วันที่เปิด 1 ธันวาคม 2550

ตลาดตุ้มโฮมเมืองหนอกพอก

ร้อยเอ็ด วันที่เปิด 1 มกราคม 2549

ตลาดวัดพระนอนจักรสีห์

สิงห์บุรี วันที่เปิด 23 กรกฎาคม 2559

ตลาดไนท์บาซ่าร์ (พิมาย)

นครราชสีมา วันที่เปิด 1 มกราคม 2543

ตลาดถนนคนเดินไทหล่ม

เพชรบูรณ์ วันที่เปิด 3 พฤศจิกายน 2555

ตลาดถนนคนเดินยโสธร

ยโสธร วันที่เปิด 11 กรกฎาคม 2555

ตลาดน้ำราชมงคลสุรินทร์

สุรินทร์ วันที่เปิด 13 ธันวาคม 2558

ตลาดถนนคนเดินเขมราฐธานี

อุบลราชธานี วันที่เปิด 12 เมษายน 2556

ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ

เพชรบุรี วันที่เปิด 1 มกราคม 2554

ตลาดชุมชนบ้านโป่ง (กาดพุธ)

แม่ฮ่องสอน วันที่เปิด 1 มกราคม 2539

ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง

พิจิตร วันที่เปิด 7 กุมภาพันธ์ 2552

หลาดใต้โหนด

พัทลุง วันที่เปิด 18 มกราคม 2558

ตลาดวัดแสนเมืองมา

พะเยา วันที่เปิด 8 มิถุนายน 2559

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

สมุทรปราการ วันที่เปิด 28 กุมภาพันธ์ 2547

ตลาดโนนหอม

สกลนคร วันที่เปิด 1 ธันวาคม 2558

ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขง

เลย วันที่เปิด 1 มกราคม 2552

ตลาดฅนพรม

ชัยภูมิ วันที่เปิด 2 มิถุนายน 2558

ตลาดริมยม 2437

สุโขทัย วันที่เปิด 1 ตุลาคม 2555

ตลาดจีนชากแง้ว

ชลบุรี วันที่เปิด 7 พฤษภาคม 2559

ตลาดย้อนยุคนครชุม

กำแพงเพชร วันที่เปิด 6 พฤษภาคม 2559

ตลาดวัดป่าเลไลยก์

สุพรรณบุรี วันที่เปิด 30 เมษายน 2559

ตลาดดูสน

สตูล วันที่เปิด 29 เมษายน 2559

ตลาดหนองทะเล

กระบี่ วันที่เปิด 1 มกราคม 2529

ลานค้าชุมชนพระธาตุช่อแฮ

แพร่ วันที่เปิด 26 เมษายน 2559

กาดประตูผา

ลำปาง วันที่เปิด 1 มกราคม 2534

ถนนคนเดินตรอกโรงยา

อุทัยธานี วันที่เปิด 12 กุมภาพันธ์ 2553

กาดนั่งยอง คล้องย่าม

ตาก วันที่เปิด 11 เมษายน 2559

ตลาดนัดวัดเทพ

ภูเก็ต วันที่เปิด 1 เมษายน 2553

ตลาดสีเขียว

ระยอง วันที่เปิด 7 เมษายน 2559

ตลาดน้ำบางคล้า

ฉะเชิงเทรา วันที่เปิด 27 ธันวาคม 2550

ตลาดวัดหลวงพ่อปากแดง

นครนายก วันที่เปิด 8 เมษายน 2559

ตลาดถนนคนเดินเมืองเก่าปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ วันที่เปิด 14 สิงหาคม 2553

ตลาดริมน้ำคลองแดน

สงขลา วันที่เปิด 30 พฤษภาคม 2552

ตลาดต้นตาล

ขอนแก่น วันที่เปิด 7 เมษายน 2559

ตลาดเจ้าพระยาแลนด์

ชัยนาท วันที่เปิด 18 กันยายน 2558

ตลาดชุมชนวัดโบสถ์

ปทุมธานี วันที่เปิด 27 มีนาคม 2559

ตลาดน้ำบ้านดอน

สุราษฎร์ธานี วันที่เปิด 1 พฤษภาคม 2556

ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม

พระนครศรีอยุธยา วันที่เปิด 29 มกราคม 2549

ตลาดเทศบาลตำบลหงาว

ระนอง วันที่เปิด 26 มีนาคม 2559

ตลาดเทศบาลตำบลเกษไชโย

อ่างทอง วันที่เปิด 26 มีนาคม 2559

ตลาดแคมของ

หนองคาย วันที่เปิด 26 มีนาคม 2559

ตลาดน้ำหนองพะอง

สมุทรสาคร วันที่เปิด 12 เมษายน 2558

ตลาดชุมชนร่มเขียว

พิษณุโลก วันที่เปิด 25 มีนาคม 2559

ตลาดปลาสินเจริญ

อุดรธานี วันที่เปิด 1 มกราคม 2539

ตลาดห้วยเดื่อ

หนองบัวลำภู วันที่เปิด 11 เมษายน 2559

ตลาดนัดปากน้ำหลังสวน

ชุมพร วันที่เปิด 7 มิถุนายน 2548

ตลาดนาปด

ตรัง วันที่เปิด 11 เมษายน 2559

ตลาดน้ำลำพญา

นครปฐม วันที่เปิด 11 เมษายน 2559

ตลาดน้ำวัดตะเคียน

นนทบุรี วันที่เปิด 1 มกราคม 2552

กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์)

น่าน วันที่เปิด 8 มกราคม 2559

ตลาดวัฒนธรรมตำบลสวนหลวง (ตลาดน้ำวัดภุมรินทร์)

สมุทรสงคราม วันที่เปิด 27 ธันวาคม 2558

ตลาดถนนคนเดินสระน้ำทิพย์เมืองท่าผา

ราชบุรี วันที่เปิด 1 กุมภาพันธ์ 2558

ตลาดนัดนาวง

นครศรีธรรมราช วันที่เปิด 27 ธันวาคม 2558

กาดชุมชนเจียงใหม่อาหารปลอดภัย

เชียงใหม่ วันที่เปิด 18 มกราคม 2559

ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล

สระบุรี วันที่เปิด 1 มกราคม 2552

ตลาดเซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท

บุรีรัมย์ วันที่เปิด 5 กรกฎาคม 2557