ตลาดไทย ตลาดธรรม

ประวัติความเป็นมา

ตลาดไทย-ตลาดธรรม โดยตลาดแห่งนี้จะเปิดทุกวันพระเท่านั้นเนื่องจากเป็นกุศโลบายของทางเจ้าอาวาสที่ต้องการให้ พุทธศาสนิกชนหันมาเข้าวัดมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะมาทำบุญแล้วยังได้เลือกซื้อสินค้าที่ทางกรมการค้าภายในนำมาจัดจำหน่ายในราคาถูกพร้อมเลือกซื้ออาหารพื้นบ้านกลับไปรับประทานพร้อมชมการแสดงดนตรีไทยและการละเล่นโบราณจากเด็กนักเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นอกจากนี้พระราชวิสทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ยังได้ตั้งโรงทานแจกข้าวและยาสามัญให้กับประชาชนอีกด้วย

สินค้า

อาหารไทย ขนมไทย

ไฮไลท์

มีโรงทานแจกข้าวและยาสามัญให้กับประชาชน

กิจกรรม

ชมการแสดงดนตรีไทยและการละเล่นโบราณจากเด็กนักเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

วันเปิดตลาดต้องชม

16 กันยายน 2559

ที่ตั้ง

ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

โทรศัพท์

-

วันเปิดทำการ

เวลาเปิดทำการ

09.00-14.00 (ทุกวันพระ)

พิกัดแผนที่

Latitude : 99.531632, Longitude : 14.015386

แผนที่