แสดงภาพรวมทั้งประเทศ
 
 
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  (The Department of Internal Trade, Ministry of Commerce)

44/100 ถ.นนทบุรี1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทร. 0-2507-6111 แฟกซ์. 0-2547-5361