ฟาร์มเลี้ยงไก่

จังหวัดนครนายก

แผนที่ผู้ประกอบการ ฟาร์มเลี้ยงไก่

ผู้ประกอบการไข่ไก่ จังหวัดนครนายก
จำนวน 7 รายการ
ลำดับผู้ประกอบการ เบอร์โทรศัพท์
1 จงเจริญฟาร์ม
ม.6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
2 ซุนเซ้งฟาร์ม
ม.6 ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
3 ทองทบฟาร์ม
เลขที่ 9 ม.2 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
4 นาตยาฟาร์ม
เลขที่295 ม.13 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก
5 ย้งฟาร์มเจริญ
เลขที่245 ม.7 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
6 แสงทองฟาร์ม
ม.8 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก
7 อภิศักดิ์ฟาร์ม
เลขที่211 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก

ผู้ประกอบการไข่ไก่ จังหวัดอื่นๆ